top of page

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης Προσλήψεων 8μήνου για την Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου Νέας Σμύρνης

Έγινε ενημέρωση: 17 Ιαν

Πλήρωση 46 θέσεων ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων, ΔΕ Οδηγών και ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων


Αποτελέσματα Ανακοίνωσης Προσλήψεων 8μήνου για την Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου Νέας Σμύρνης

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης, Γεώργιος Κουτελάκης ανακοινώνει τα αποτελέσματα της υπ’αριθμ. πρωτ.: 33144/16.11.2023 (ΑΔΑ:69ΖΔΩΚ3-ΓΕΕ) Ανακοίνωσης ΣΟΧ 4/2023 για την πλήρωση σαράντα έξι (46) θέσεων, ειδικοτήτων ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων, ΔΕ Οδηγών και ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, διάρκειας οχτώ (8) μηνών.


Κατά των πινάκων, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ με τη διαδικασία που αναφέρεται στο «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων» της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 4/2023.Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων» της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 4/2023


Αποτελέσματα Ανακοίνωσης Προσλήψεων 8μήνου για την Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου Νέας Σμύρνης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ') https://neasmyrni.gr/.../downloa.../includes/download.php...


ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Ε') https://neasmyrni.gr/.../downloa.../includes/download.php...


ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ΄)


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Ε')


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ https://neasmyrni.gr/.../downloa.../includes/download.php...bottom of page