top of page

Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2016−2017


Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2016−2017

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη γραπτή δοκιμασία για την εισαγωγή σε Πρότυπο ή Πειραματικό Γυμνάσιο (όπως η Ευαγγελική Σχολή), οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) από 11 Απριλίου έως και 13 Μαΐου 2016. Συγκεκριμένα, εισέρχονται στο σύστημα της πλατφόρμας και συμπληρώνουν την αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες. Επιπλέον, τυπώνουν το δελτίο εξεταζομένου από το σύστημα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες προσέρχονται στις εξετάσεις με το δελτίο εξεταζόμενου που έχουν εκτυπώσει από το σύστημα και ένα πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (εκδίδεται από τα ΚΕΠ, τον Δήμο ή την Αστυνομία), ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Γραπτή δοκιμασία

Η εισαγωγή όλων των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων θα γίνει με γραπτή δοκιμασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα Πρότυπα Γυμνάσια την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016.

Με την ανωτέρω διαδικασία οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικές με τη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δίωρης δοκιμασίας.

Ειδικότερα:

• Στη Νεοελληνική Γλώσσα ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην ανάγνωση, στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών κ.λπ.) και στην παραγωγή γραπτού λόγου.

• Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων που αντιστοιχούν στο γνωστικό τους επίπεδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα απαιτείται η διατύπωση αιτιολόγησης και μαθηματικού συλλογισμού.

Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου με τη λήξη των αιτήσεων. Το αμέσως επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 25 Μαΐου 2016, οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία των υποψηφίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στις καταστάσεις και στην περίπτωση κάποιου λάθους να προσέλθουν στο Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρθωσή του.

Οι Φυσικώς Αδύνατοι (Φ.Α.) μαθητές/τριες εξετάζονται, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία από επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των εν λόγω μαθητών/τριών οφείλουν να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο σχολείο της επιλογής τους, κατά το διάστημα από 9 Μαΐου έως και 13 Μαΐου 2016.

Η επιλογή των θεμάτων που θα εξεταστούν οι μαθητές/τριες θα γίνει με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. από επιστημονική επιτροπή που θα συσταθεί για αυτό τον σκοπό. Τα θέματα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στα πρότυπα Γυμνάσια από την εν λόγω επιτροπή στις 22 Ιουνίου 2016 το πρωί, πριν από την εξέταση και θα αναπαραχθούν, ώστε να μοιρασθούν στους υποψήφιους με ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. Οι προδιαγραφές των θεμάτων, καθώς και παραδείγματα σχετικά με τη συνολική εξέταση σε κάθε αντικείμενο θα αναρτηθούν τοαργότερο έως την 11η Μαΐου 2016 στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ. Η προετοιμασία, η οργάνωση, και η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) θα πραγματοποιηθεί από επιτροπές που θα συσταθούν με ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. των Προτύπων Γυμνασίων.

Η αξιολόγηση των γραπτών των μαθητών θα πραγματοποιηθεί από επιτροπές που θα συσταθούν με ευθύνη της ΔΕΠΠΣ. Η ανακοίνωση των εισακτέων και των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών θα γίνει ανά σχολείο με ευθύνη του οικείου ΕΠ.Ε.Σ.. Οι ανακοινώσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

Διεξαγωγή της δοκιμασίας

Το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία των μαθητών/τριών στα φύλλα εξετάσεων θα καλύπτονται με την επίδοση των θεμάτων και με ευθύνη των επιτηρητών της αίθουσας. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται από 0 έως 120 μόρια (60 μόρια ανά γνωστικό πεδίο) με άριστα τα 120 μόρια. Η βαθμολόγηση τους θα γίνει από δύο βαθμολογητές για κάθε γνωστικό πεδίο. Εάν η διαφορά του βαθμού μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή είναι μικρότερη ή ίση με 9 μόρια, τότε ως τελικός βαθμός του γνωστικού πεδίου ορίζεται ο μέσος όρος του βαθμού των δύο βαθμολογητών. Αν η διαφορά μεταξύ των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη από 9 μόρια, τότε το γραπτό οδηγείται σε αναβαθμολόγηση. Στην περίπτωση αναβαθμολόγησης καλύπτονται οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών και προωθείται το γραπτό σε τρίτο βαθμολογητή. Ο τελικός βαθμός του γραπτού προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών του τρίτου βαθμολογητή και του βαθμού του ενός εκ των δύο πρώτων βαθμολογητών που είναι πλησιέστερος προς αυτόν του τρίτου. Αν ο βαθμός του τρίτου βαθμολογητή είναι στο μέσο όρο των βαθμών των δύο πρώτων βαθμολογητών, ανεξάρτητα από τη διαφορά, τότε ο βαθμός του γραπτού είναι ο βαθμός του 3ου βαθμολογητή. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση των επιτυχόντων, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων ενώπιον του ΕΠ.Ε.Σ. και των ενδιαφερομένων γονέων και κηδεμόνων.

Όλοι οι μη εισακτέοι μαθητές/τριες θεωρούνται επιλαχόντες/ επιλαχούσες με σειρά κατάταξης που ορίζεται από τη βαθμολογική τους επίδοση.

Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στις Β΄ και Γ΄ τάξεις των Προτύπων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2016-17 θα γίνει με εξετάσεις, με την ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου και ύστερα από σχετική προκήρυξη που αναρτάται εγκαίρως στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του σχολείου(άρθρο 44&6 ν.3966/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 52&3 ν.3966/2011-Φ.Ε.Κ. 118Α΄, ως ισχύουν) ,κατά το διάστημα από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου, ή όταν προκύπτουν τα κενά.

bottom of page