top of page

Λαϊκές αγορές στη Νέα Σμύρνη

Λαϊκές Αγορές στη Νέα Σμύρνη

Κάθε Τετάρτη: 

Μόνιμη Λαϊκή Αγορά 

στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου

Κάθε Τετάρτη: 

Μόνιμη Λαϊκή Αγορά 

στην οδό Ελλησπόντου,

Άνω Νέα Σμύρνη

Βιολογική Λαϊκή Αγορά

Κάθε Δευτέρα

Λ. Συγγρού 227  

Θερ:16.30-19.30 

Χειμ: 14.30-17.30

Τετάρτη: 

Λαϊκή Αγορά 

στην οδό Αρκαδιουπόλεως

bottom of page