top of page

Λαϊκές αγορές στη Νέα Σμύρνη

Λαϊκές Αγορές στη Νέα Σμύρνη

Κάθε Τετάρτη: 
Μόνιμη Λαϊκή Αγορά 
στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου

Κάθε Τετάρτη: 
Μόνιμη Λαϊκή Αγορά 
στην οδό Ελλησπόντου,
Άνω Νέα Σμύρνη

Βιολογική Λαϊκή Αγορά
Κάθε Δευτέρα
Λ. Συγγρού 227  
Θερ:16.30-19.30 
Χειμ: 14.30-17.30

Τετάρτη: 
Λαϊκή Αγορά 
στην οδό Αρκαδιουπόλεως

bottom of page