top of page

Οι απίστευτες καθυστερήσεις στο χτίσιμο του κλειστού γηπέδου στην οδό Αρτάκης

Έγινε ενημέρωση: 18 Μαΐ 2023


Οι απίστευτες καθυστερήσεις στο χτίσιμο του γηπέδου στην οδό Αρτάκης
Οι εργασίες πέρυσι

Η συνολική καθυστέρηση ανέρχεται ήδη στους εννέα μήνες για την κατασκευή του κλειστού βιοκλιματικού αθλητικού κέντρου δυναμικότητας 3.500 θέσεων στην οδό Αρτάκης της Νέας Σμύρνης, χωρίς μάλιστα να φαίνεται φως στην άκρη του τούνελ, καθώς αναμένεται νέο αίτημα παράτασης από τον εργολάβο που θα υπερβαίνει τους 12 μήνες.


Παρά τις δεσμεύσεις της Περιφέρειας, το χρονοδιάγραμμα έχει «εκτροχιαστεί» πλήρως και η κατασκευή έχει «κολλήσει» λόγω γραφειοκρατίας και άλλων κωλυμάτων, με αποτέλεσμα η ολοκλήρωση των εργασιών να αναμένεται το 2024, το νωρίτερο.


Το δεξί χέρι του εδώ και 13 χρόνια δημάρχου Σταύρου Τζουλάκη και υποψήφια Δήμαρχος Κλαίρη Δεληγιάννη κίνησε προεκλογικά το θέμα αφενός επειδή οι άλλες δημοτικές παρατάξεις το φέρνουν διαρκώς στο προσκήνιο, αφετέρου για να επιρρίψει μάλλον την ευθύνη αποκλειστικά στην Περιφέρεια. Ακολουθεί η εισήγηση με συρραφή δεδομένων από τον Αντιδήμαρχο και συνυποψήφιό της, Γιώργο Λαρίσση:


Χρηματοδότηση (Πρόβλεψη)


Έως του ποσού των 17.850.000 Ευρώ χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής από ιδίους πόρους (ΚΑΕ 9777.04.16) και επιπλέον αν χρειαστούν 3.000.000 Ευρώ από το Δήμο Ν. Σμύρνης (ΚΑΕ 30.7321.0009). Τα χρήματα από την περιφέρεια προβλέφθηκαν 2 φορές κατά τις περιόδους 2017-2019 και στη συνέχεια ξανά 2021-2022.


Ανάδοχος


Η ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ μειοδότησε σε διαγωνισμό με έκπτωση 48,46%, ήτοι 10.847.994,49 ευρώ + ΦΠΑ.


Πληροφορίες χρονολογιών


 • 19/9/2017 κατέθεσε την προσφορά ο ανάδοχος και κατόπιν γραφειοκρατίας στις 3 Ιουνίου 2021 ανατέθηκε από την Περιφέρεια το έργο με χρόνο εκτέλεση εντός 24 μηνών και υποχρέωση ολοκλήρωσης του 40% του έργου έως 3 Ιουνίου 2022.

 • 7/6/2022: Παράταση από Περιφέρεια Αττικής (Οικονομική Επιτροπή) λόγω κροκαλοπαγούς βραχώδους σχηματισμού, ωραρίου κοινής ησυχίας, πανδημίας, βροχοπτώσεων, προστασίας της γεώτρησης και αρχαίας απιόσχημης δεξαμενής ομβρίων κατά 5 μήνες (02/11/2022) ως προς την τμηματική παράδοση του 40% και 3 μήνες στο σύνολο. Άρα η τελική ημερομηνία καταλήγει πλέον στις 3 Σεπτεμβρίου 2023.

 • 14/10/2022: Απόφαση αποδοχής από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας της από 11/10/2022 ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 5ου λογαριασμού πέραν του διμήνου από την υποβολή του.

 • 2/12/2022 με απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της Περιφέρει-ας εγκρίνεται η τροποποίηση Θεμελίω-σης του Γηπέδου, όπως ζητήθηκε από το Γενικό Επιβλέποντα εκ μέρους του Δήμου Ν. Σμύρνης. Σημειώνεται ότι στην απόφαση τεκμηριώνεται ήδη ο λόγος που μέχρι εκείνη την ημερομηνία έχουν γίνει ελάχιστα και μνημονεύεται η κατάθεση της τροποποίησης θεμελίωσης στις 18 Ιουλίου 2022.

 • 24/1/2023: βάσει υποχρεωτικής νομοθεσίας του Ν.4398/2022 άρ.153, εγκρίθηκε από την Περιφέρεια, επιμήκυνση 6 μηνών υπέρ του αναδόχου και συνεπώς η τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης ανάγεται πλέον στις 2 Μαρτίου 2024.

Υποχρεώσεις Δήμου Ν Σμύρνης


Εφαρμογή μελέτης Τεχνικής Υπηρεσίας που περιλαμβάνει Τεχνική Έκθεση, Τιμολόγιο, Προϋπολογισμό, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, ΣΑΥ, ΦΑΥ και Σχέδια Μελέτης. Αυτό σημαίνει ότι όποιο επιπλέον κόστος προσδιορίζεται εξαιτίας μη προβλεφθέντων στη μελέτη, πρέπει να το επωμίζεται ο Δήμος Ν. Σμύρνης.


Συμπληρωματική Σύμβαση


14 Ιουνίου 2022: 1η Συμπληρωματική Σύμβαση αξίας 984.000€ με απόφαση της Περιφέρειας εις βάρος των οικονομικών δεδομένων του Δήμου Ν. Σμύρνης με φυσικό αντικείμενο εκσκαφές, σωστικές αρχαιολογικές ανασκαφές και μεταφορά γεώτρησης.


Οι απίστευτες καθυστερήσεις στο χτίσιμο του γηπέδου στην οδό Αρτάκης
Οι εργασίες φέτος. Στο εργοτάξιο βρέθηκαν ο Λευτέρης Πετρούνιας και ο υποψήφιος Δήμαρχος Νέας Σμύρνης, Γιώργος Κρικρής, ώστε να δουν από κοντά την πορεία του έργου.

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου (2016)


Ψηφίστηκε με διευρυμένη πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Σμύρνης. Η προηγούμενη σύμβαση του 2010 είχε λήξει. Ισχύει ως 4 Μαΐου 2026.


Ο Δήμος έχει τις εξής υποχρεώσεις:

 • Μεριμνά για αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις πριν τη δημοπράτηση.

 • Χρηματοδότηση επιπλέον δαπανών που δεν προβλέπονται από τις αρχικές μελέτες.

 • Μεριμνά για αρχικές κατεδαφίσεις και διευκολύνσεις των εργοταξίων.

 • Αιτήσεις και επικοινωνίες με ΔΕΚΟ.

 • Εκπρόσωπος στην επιτροπή παρακολούθησης.

 • Γραμματεία για την επιτροπή παρακολούθησης.

 • Μέριμνα για ομαλή διεξαγωγή των έργων.

 • Ευθύνη φύλαξης μετά τη διοικητική παραλαβή και μέχρι την οριστική παραλαβή.

 • Συντήρηση και αποτροπή καταστροφών μετά την οριστική παραλαβή.

 • Δράσεις Δημοσιότητας.

Επιτροπή Παρακολούθησης


Συνέρχεται τακτικά και εκτάκτως κατόπιν αιτήματος 2 μελών της κατ’ ελάχιστον. Συνεπώς ο Δήμος μπορεί κατόπιν παράκλησης και μόνο με αυτόν τον τρόπο, να ζητήσει τη σύγκληση της επιτροπής. Σε άλλη περίπτωση αναμένει στωικά τις τακτικές συνεδριάσεις. Η επιτροπή παρακολουθεί φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, εισηγείται παρατάσεις κ.λπ. Αποτελείται από 2 Περιφερειακούς Συμβούλους, 2 υπηρεσιακούς υπαλλήλους της Περιφέρειας και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Ν. Σμύρνης.


Συνολική Καθυστέρηση


από υπογραφή Σύμβασης την 3η Ιουνίου 2021: 9 μήνες ως σήμερα (εκ των οποίων οι 6 μήνες υποχρεωτικά), ενώ βάσει πολιτικών προβλέψεων αναμένεται νέο αίτημα παράτασης από τον εργολάβο που θα υπερβαίνει τους επιπλέον 12 μήνες με αιτιολογίες την τροποποιητική σύμβαση, την καθυστέρηση πληρωμών, τη μεταβολή του τρόπου θεμελίωσης και λοιπών εκτάκτων γεγονότων που θα βρεθούν ή θα εφευρεθούν, αφού δίνεται η δυνατό-τητα από τους νόμους.


Σημ.: Βέβαια, το γήπεδο ήδη γκρεμιζόταν από τα τέλη του έτους 2018.


Υπέρβαση Προϋπολογισμού Δήμου Ν. Σμύρνης: Ως τώρα, έχει καταγραφεί η 1η τροποποιητική σύμβαση, ενώ δεν γνωρίζουμε ακόμη τι θα σημαίνουν (με οικονομικά δεδομένα) οι τροποποιήσεις (π.χ. θεμελίωση) που έχουν συμφωνηθεί ήδη ή οι μελλοντικές μεταβολές.


Επόμενες κινήσεις


Έχει ήδη ζητηθεί από τις 06/05/2023 ως παράκληση, η σύγκληση της Επιτροπής παρακολούθησης, ωστόσο λόγω της επιμήκυνσης που πραγματοποιήθηκε και κατά μία ανάγνωση του πνεύματος του νόμου, ο εργολάβος ίσως δύναται να επικαλεστεί δικαίωμα πλήρους διακοπής των εργασιών μέχρι να λήξει η επιμήκυνση. Άρα αναμένουμε εξελίξεις μετά τον Ιούλιο 2023.


Σημ.: Το παρόν έγγραφο μπορεί να δοθεί ως εισήγηση για θέμα ενημερωτικής φύσεως στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ωστόσο δεν αναμένεται να παρατηρηθεί κάποια τόσο άμεση εξέλιξη. Βεβαίως, μπορεί να δοθεί η ευκαιρία για πολιτικές τοποθετήσεις. Άλλωστε ο τρόπος που αντιμετώπισαν στην Περιφέρεια τις εξελίξεις, ως την 24η Ιανουαρίου 2023, απαιτεί συζήτηση.


 

Το επίσημο pdf

Οι απίστευτες καθυστερήσεις στο χτίσιμο του γηπέδου στην οδό Αρτάκης
Οι απίστευτες καθυστερήσεις στο χτίσιμο του γηπέδου στην οδό Αρτάκηςbottom of page