top of page

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID 19


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID 19

Την υλοποίηση του «Προγράμματος έκτακτης οικονομικής στήριξης οικογενειών πληγέντων από την πανδημία COVID 19», χρηματοδοτούμενο από το Dicastery for Promoting Integral Human Development και την Caritas Internationalis, ανακοινώνει η Κάριτας Ελλάς, Φιλανθρωπικό Σωματείο, αναγνωρισμένο – ΜΚΟ!

Το Πρόγραμμα αφορά σε 300 ευάλωτες μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα οι οποίες κατοικούν στο Δήμο Αθηναίων και θα ενισχυθούν με το ποσό των 260 € (εφάπαξ) η καθεμία.

Ειδικότερα, θα ενταχθούν, νοικοκυριά τα οποία υπέστησαν ολική ή μερική απώλεια του εισοδήματος τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID 19 και συγκεκριμένα κατά τη χρονική περίοδο από 26 Φεβρουαρίου 2020, ημερομηνία εμφάνισης του πρώτου κρούσματος στην Ελλάδα και έπειτα.

Σε περίπτωση μεγάλου όγκου αιτήσεων, η προτεραιοποίηση θα γίνει και με βάση κριτήρια που αφορούν σε οικογένειες τα μέλη των οποίων ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (1) και έχουν κοινωνικά χαρακτηριστικά (2) όπως:

 • Χαμηλό εισόδημα/στα όρια της φτώχιας/χωρίς ακίνητη περιουσία

 • Μακροχρόνια άνεργοι/ανασφάλιστοι/άποροι

 • Πολύτεκνες/τρίτεκνες οικογένειες

 • Ψυχικά ασθενείς

 • ΑΜΕΑ

 • Άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας/χρόνιες παθήσεις

 • Πρόσφυγες και μετανάστες

 • Οικογένειες με μέλη που έχουν νοσήσει ή σχετίζονται με άτομο που απεβίωσε λόγω COVID 19, με συγγένεια πρώτου βαθμού.

 • Να μην έχουν δεχτεί κάποια άλλη οικονομική στήριξη από κρατικό ή δημοτικό πρόγραμμα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά/Υποχρεωτικά για όλους τους πληγέντες

 • Αίτηση συμμετοχής του ενδιαφερομένου (τυποποιημένο έντυπο που χορηγείται από την Κάριτας Ελλάς Καποδιστρίου 52, Αθήνα, ή στο επισυναπτόμενο αρχείο: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜMETOXHS_COVID19CI)

 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Άδειας Παραμονής (και κάρτας αιτούντος Άσυλο)

 • Αποδεικτικό έγγραφο μόνιμης κατοικίας (μισθωτήριο συμβόλαιο, αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ κ.λπ.)

 • Αντίγραφο εγγράφων καταγγελίας ή αναστολής σύμβασης εργασίας

 • Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης

 • Αντίγραφο διαζευκτηρίου ή πιστοποιητικού θανάτου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με το γνήσιο της υπογραφής σε περίπτωση διάστασης

 • Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) τελευταίου οικονομικού έτους ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας όλων των προστατευόμενων μελών

 • Αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης και IBAN ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού

 • Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (τυποποιημένο έντυπο που χορηγείται από την Κάριτας Ελλάς, Καποδιστρίου 52, Αθήνα, 7ος όροφος ή στο επισυναπτόμενο αρχείο: ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ_ΚΕ_ΕΛΛ)

Δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του δυνητικού δικαιούχου

 • Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) των αιτούντων ή και των προστατευόμενων μελών (όπου απαιτείται)

 • Αντίγραφα ιατρικών γνωματεύσεων από Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών (όπου απαιτείται)

 • Βεβαίωση Ανεργίας των προστατευόμενων μελών (όπου απαιτείται)

 • Αντίγραφο κάρτας ανεργίας/αντίγραφο βιβλιαρίου απορίας ή βεβαίωση από τον δήμο

 • Έκθεση Κοινωνικού ιστορικού (μετά από πρόσκληση σε προσωπική συνέντευξη από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID 19

Η κατάθεση των αιτήσεων μαζί με τα αντίγραφα των δικαιολογητικών θα γίνεται σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της Κάριτας Ελλάς, Καποδιστρίου 52, 7ος όροφος (υπόψη κ. Στανισλάου Στουραΐτη ) από τη Δευτέρα, 13/07/2020 έως και την Παρασκευή 4/09/2020 και ώρες 9.00 - 14.00.

Ενδιαφερόμενες/οι που αδυνατούν να προσέλθουν αυτοπροσώπως για την κατάθεση των φακέλων τους μπορούν να καταθέσουν τους φακέλους τους δια αντιπροσώπου χωρίς εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση αδυναμίας κατάθεσης δια αντιπροσώπου, οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούνται να καλέσουν τηλεφωνικά για την εξεύρεση εναλλακτικών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να απευθύνονται στην Κάριτας Ελλάς στο τηλέφωνο 210 5247879, στον κ. Στανίσλαο Στουραΐτη.

Κατόπιν ερωτήσεων που λάβαμε σχετικά με τα κριτήρια συμμετοχής θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι δεκτές γίνονται και οι αιτήσεις που αφορούν:

• Κατ’ ουσία μονογονεϊκές οικογένειες, (για παράδειγμα οικογένειες με δύο γονείς, που όμως ο ένας εκ των δύο μπορεί να αδυνατεί να συνεισφέρει με οποιονδήποτε τρόπο στο νοικοκυριό και άρα αποτελεί εξαρτημένο μέλος (λόγω π.χ. αναπηρίας ή χρόνιου νοσήματος κ.α.) • Μονογονεϊκές οικογένειες με ενήλικα τέκνα που όμως αποτελούν εξαρτημένο μέλος (λόγω π.χ. αναπηρίας, χρόνιου νοσήματος, φοιτητές κ.α.) • Κάτοικοι όμορων του Δήμου Αθηναίων δήμων και πιο συγκεκριμένα: Δάφνης-Υμηττού, Βύρωνα, Ζωγράφου, Γαλατσίου, Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, Ηλιούπολης Περιστέρι, Ν.Κόσμου, Καλλιθέας, Μοσχάτου-Ταύρου, Χαλανδρίου, Αιγάλεω, Ν. Φιλοθέης-Ψυχικού, Ν. Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, Καισαριανής, Παπάγου-Χολαργού, Ν.Ιωνίας, Ν. Σμύρνης.

Θα ακολουθήσει διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων από την Κοινωνική Υπηρεσία του εν λόγω έργου της Κάριτας Ελλάς. Οι αιτήσεις θα μοριοδοτηθούν με βάση τα κριτήρια όπως περιγράφονται παραπάνω.

Τόσο οι αιτούντες όσο και οι επιλεγέντες δικαιούχοι θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την εξέλιξη της αίτησης τους, για άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες (π.χ. εργασιακή συμβουλευτική, σύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης κ.α) καθώς και για την ημερομηνία καταβολής του επιδόματος έως και τις 31/08/2020.

Για κάθε ένα από τα κριτήρια που δεν πιστοποιούνται με το αντίστοιχο έγγραφο, η αίτηση θα αποκλείεται αυτόματα από τη διαδικασία.

Η συνολική διάρκεια της δράσης είναι από 1/07/2020 έως 30/09/2020. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της Κάριτας Ελλάς θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν κοινωνική στήριξη στις περισσότερο ευάλωτες οικογένειες, όπως θα προκύψει με βάση τη διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων τους.

Λίγα λόγια για τους εμπλεκόμενους φορείς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID 19

H Κάριτας Ελλάς, Φιλανθρωπικό Σωματείο αναγνωρισμένο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση (έτος ίδρυσης 1980 με έδρα την Αθήνα), είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας και βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη με δράσεις παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και οικονομικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Είναι μέλος του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κάριτας. Η Κάριτας Ελλάς δεσμεύεται να διασφαλίζει:

 • τον σεβασμό στο Eλληνικό και Eυρωπαϊκό Δίκαιο και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο,

 • την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική της Κάριτας Ελλάς για τη Διασφάλιση και Προστασία των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση,

 • την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της, σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Κάριτας Ελλάς.

 • την τήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID 19

Η Caritas Internationalis (Διεθνής Κάριτας) αποτελεί ομοσπονδία με 167 εθνικές Κάριτας-μέλη ανά τον κόσμο, η οποία ιδρύθηκε το 1951 και εδρεύει στη Ρώμη. Εμπνευσμένη από την Καθολική πίστη, η Διεθνής Κάριτας είναι το χέρι βοήθειας της Εκκλησίας προς τους φτωχούς, τους ευάλωτους και τους αποκλεισμένους, ανεξάρτητα από φυλή ή θρησκεία. Οι ηθικές και πνευματικές αρχές της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και του σεβασμού της Δημιουργίας, οδηγούν την Κάριτας προς την οικοδόμηση ενός κόσμου βασισμένου στην αγάπη προς τον πλησίον.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID 19

Το Dicastery for Promoting Integral Human Development ιδρύθηκε το 2016 με την ενοποίηση τεσσάρων Ποντιφικών Συμβουλίων και έχει έδρα τη Ρώμη. Έχοντας ως αποστολή την προώθηση της Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Ανθρώπου σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας, ο Οργανισμός δραστηριοποιείται στους τομείς της δικαιοσύνης, της ειρήνης, της προστασίας της Δημιουργίας, καθώς και σε εκείνους που αφορούν την υγεία και τα έργα φιλανθρωπίας.

bottom of page