Εθελοντισμός στα πλαίσια της ΕΕ

Εθελοντισμός στα πλαίσια της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργεί ευκαιρίες για νέους που επιθυμούν να κάνουν εθελοντισμό ή να εργαστούν σε προγράμματα, στη χώρα τους ή στο εξωτερικό, προς όφελος κοινοτήτων και ατόμων σε όλη την Ευρώπη.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο, Αθηνάς 63.

Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να λάβουν πιστοποίηση εγγραφής και συμμετοχής.

Εθελοντισμός στα πλαίσια της ΕΕ